Activitatea nr. 8 Audit şi Monitorizare

Auditul proiectului va fi realizat de către o companie externă cu experienţă. Auditul va fi realizat în câteva etape - audituri intermediare şi audit final. În acest fel toate activităţile administrative sau financiare vor fi implementare în mod corect ceea ce va contribui la implementarea calitativă a proiectului.

  • Contor: 153,320